Rattfull

Att köra rattfull är en mycket dålig idé. Oavsett om du gör det i Landskrona eller någon annanstans.

Rattfylleri innebär att en person som kör ett motordrivet fordon har minst 0,2 promille alkohol i blodet eller 0,1 milligram per liter i utandningsluften, har narkotiskt ämne i blodet eller är så påverkad av alkohol eller annat medel att personen inte kan köra på ett betryggande sätt.

Grovt rattfylleri innebär att personen har minst 1,0 promille alkohol i blodet eller 0,5 milligram per liter i utandningsluften. Eller att hen är avsevärt påverkad av alkohol eller annat medel och kör på ett sånt sätt att det innebär påtaglig fara för trafiksäkerheten.